Nejnovější článek

NARCISMUS JE POPIS RYSŮ OSOBNOSTI, NIKOLIV DIAGNÓZA

NARCISMUS JE POPIS RYSŮ OSOBNOSTI, NIKOLIV DIAGNÓZA

Narcismus je jednoduše popis pro chování, které se vyznačuje nedostatkem empatie, povrchností, sobeckostí, manipulací, machiavelistickým myšlením “účel světí prostředky” a jeho patologická forma a negativní demonstrace se nejvíce projevuje v mezilidských a zejména partnerských vztazích potřebou získat výhodu nad druhým člověkem.

read more

Nové video na Youtube

Vzdělání v oblasti narcismu, kodependence a toxických i zdravých vztahů

Test kodependence

Pomocí krátkého testu zjistíte, zda máte předpoklady k symptomům kodependence