SYNCHRONIZACE MYSLI S NARCISTOU A NARCISTICKÝ NARATIV VE VAŠÍ MYSLI
27. 2. 2022, Petr Kinkor

Odchod od narcisty je odrazový můstek k vnitřnímu uzdravení

Tento článek jsem napsal pro vás na základě vašich příspěvků a otázek. Chtěl bych se s vámi podělit o něco, co vnímám, že by vám mohlo pomoci v tom, jak se vypořádáváte s emocemi a sami se sebou po nebo ve vztahu s narcistou a věřím, že vám to možná dá vhled do otázek či pochybností, které máte. A je přirozené, že je máte, pokud nevíte následující. Vycházím ze zkušeností, pozorování, vzdělávání v této problematice a nejnovějších studií, z kterých tohle píšu.

Pokud jste žili s narcistou delší dobu, tak odchod od něho je pouze první krok na cestě vnitřního uzdravení. To, co jsem mohl vypozorovat, je následující. Odchod je nedílnou a obrovsky významnou součástí v celém procesu uzdravení. Je to důležitý odrazový můstek, něco jako když nastoupíte na léčbu rakoviny. Pokud na ní nenastoupíte, šance že se váš stav zlepší, jsou minimální a šance, že se váš stav zhorší jsou obrovské a de facto předvídatelné. Odchod od narcisty je tedy jako nastoupit na léčbu, nicméně proces léčení je teprve před člověkem. Odchod je pro většinu lidí pouze 20 – 40% cesty v celém procesu vnitřního uzdravení a znovunalezení sebe.

Narcista infiltroval vaší mysl narcistickým narativem

Pokud jste žili s narcistou delší dobu, myšleno od pár měsíců po třeba i desítky let a třeba i dokázali odejít, tak je důležité vědět a přiznat si, že váš pohled na sebe, vaše emoční dysregulovanost, vaše pochybnosti o sobě a o tom jestli vy nejste ti špatní apod., mají základ v jedné důležité skutečnosti. Narcista stále žije ve vaší mysli i po vašem odchodu, infiltroval váš pohled na sebe a způsob vašeho myšlení. Tyto myšlenky a emoce nejsou vaše, je to odkaz narcismu ve vás. A ač to bude znít pro někoho možná hodně radikálně, tak nežijete to, kdo jste. A velmi často možná ani nevíte, kdo jste nebo v tom tápete. A najít sám sebe je velkou součástí vnitřního uzdravení. 

Synchronizace s narcistickou myslí

Přirozenou vlastností člověka je, že se synchronizuje s prostředím, ve kterém se nachází. A mysl člověka ve vztahu s narcistou se v jednoduchosti podvědomě synchronizuje s myslí narcisty a s věcmi, které od narcisty o nás slyšíme, s emocemi, které prožíváme o nás osobně i o vztahu. Je to proto, že člověk přejímá a přebírá narcistické myšlení a narcistický pohled a to z toho důvodu, že pokud žijete s narcistou, tak po nějakou dobu si této skutečnosti nejste vědomi a nahlížíte na něho s přesvědčením, že je to člověk, který vás miluje. A tudíž pokud je to člověk, který vás ve vašem přesvědčení miluje, tak se přirozeně snažíte synchronizovat svojí mysl s tou jeho a to i podvědomě ve věcech, které se vás negativně dotýkají. Pokud jste přesvědčeni, že vás druhý miluje, budete se snažit nahlédnout na situace jeho očima, skrze slova a skutečnosti, které vám tvrdí a přemítat ve svém svědomí i o zdánlivě tristních obviněních, urážkách, výčitkách a hledat, zda na tom opravdu není něco pravdy. A jelikož vás narcista svým přístupem a jednáním velmi často dostane na hranice nebo i za hranice toho, co dokážete zdravě unést, tak někdy opravdu zareagujete nezdravě. A právě proto velmi často najdete něco, co souzní s tím, co o vás narcista říká apod. a budete tak více a více přejímat narcistický narativ sami nad sebou. Pokud jste ve vztahu s narcistou nebo jste ze vztahu s narcistou už odešly, je potřeba vědět a zvědomovat si, že vaše mysl je stále synchronizovaná s myslí narcisty i přesto, že jste toto propojení svým případným odchodem částečně oslabili. 

Přesto je důležité zmínit, že odchodem od narcisty jste se odpojili pouze fyzicky, nicméně jako dědictví narcistického zneužívání je před vámi mnohem náročnější úkol, kterým je zlomit převzatý narcistický narativ o vás samotných a najít skutečné já a vaší identitu. Důležité je také zmínit, že po dlouhodobém narcistickém zneužívání je vaše superego (v jednoduchosti vaše základní schopnost morálního hodnocení, skrze které se člověk rozhoduje a nahlíží na sebe, na druhé i na svět) zásadně zmrzačené. Je to jako když se vám do počítače dostane malware nebo nějaký vir. Všechno je najednou zpomalené, seká se to, programy nejdou otevřít nebo fungují špatně a samotný malware otevírá dveře pro nahrání dalších virů aniž byste to věděli. A tehdy je potřeba počítač přeprogramovat. Občas to zabere dost času a úsilí a někdy při tom člověk některá data ztratí, ale v čase je šťastný, že počítač funguje správně.

Rozpoznání a umlčování narcistického narativu

Základním a nejklíčovějším krokem po odchodu od narcisty a aplikování věcí jako No Contact apod., je, přiznat si, že vaše mysl je infiltrována narcistickým narativem nad vámi, dokázat ho rozpoznat, umlčovat ho a zaplňovat ho pozitivními pravdami o vás samotných. Doporučuji vám najít si terapeuta, který vám pomůže rozpoznat narcistické lži, skrze které na sebe a na svět nahlížíte a který vám pomůže vidět rozdíl mezi zdravou sebekritikou a převzatým narcistickým narativem. Nezapomeňte na to, že to nějakou dobu trvá a že je to proces a buďte k sobě milosrdní. 

22
5
11
4
12