Uzdravení z toxických vztahů, narcistického zneužívání a spoluzávislosti.

 

Máš zkušenost s emocionální manipulací ve vztahu? Prožíváš ve vztahu neustále pocity, že nejsi dost dobrý/dobrá? Prožíváš ve vztahu nutkavou potřebu dávat druhému lásku, péči a respekt s očekáváním, že to bude opětováno ve stejné míře, ale přestože není a že zažíváš v lepším případě jen hlubokou vnitřní nespokojenost, tak ve vztahu zůstáváš? Přemýšlíš více o tom, co si o tobě myslí druzí, než co si o sobě myslíš sám/sama? I přes to, že od partnera zažíváš psychickou a v některých případech i fyzickou tyranii, máš problém z takového vztahu odejít nebo si alespoň nastavit a udržet pevné hranice?
Je možné nebo spíše pravděpodobné, že jsi byl/byla a nebo stále jsi ve vztahu s Narcistou, emočním manipulátorem a že máš problém s něčím, čemu se říká kodependence (spoluzávislost).

Narcismus a kodependence jsou fenomény dnešní doby v oblasti partnerských i mezilidských vztahů. Mnohdy je to právě nedostatečná informovanost a neporozumění dynamice těchto vztahů, které mimo jiné drží mnoho lidí uvězněno v těchto toxických vztazích či prostředí, v jejich destruktivních emocích a daleko od zdravého osobního i partnerského života, po kterém většina lidí touží.

 

Dokud neuděláte z nevědomého vědomé, bude to řídit váš život a budete tomu říkat osud.

Carl G. Jung

Koučování se mnou

Skrz přesné porozumění narcismu, kodependenci a dynamice těchto toxických vztahů a identifikováním vlastních zkušeností.

Skrz koučování ať už mentální, či praktické v jednotlivých oblastech a dílčích krocích, které jsou předem specifikovány.

Skrze terapii zaměřenou na uzdravení vědomých i nevědomých traumat z dětství, uzdravení psychických bloků a následků narcistického zneužívání a vypořádání se s CPTSD (komplexní posttraumatická stresová porucha.)

Koučování je vždy individuální dle situace každého klienta. Je zaměřené na konkrétní oblast, s kterou klient přichází i na komplexnost dané situace s dílčími kroky. Jeho cílem je trvalé emocionální uzdravení, schopnost nastavit a udržet si zdravé hranice ať už ve vztahu nebo mimo něj, osvojení si zdravého myšlení o sobě a schopnost relevantně se orientovat v konkrétních situacích.
Oblasti koučinku jsou široké, stejně jako je široká oblast narcismu, emocionální manipulace a kodependence, které zasahují do osobního, rodinného i profesního života. Pro lepší představu zmiňuji některé z nich:

 

  • Poznání sebe samých, poznání strachů, obav a různých vnitřních bloků a falešných přesvědčení.
  • Koučování jak přežít vztah s patologickým narcistou pokud nemůžete z určitých důvodů odejít.
  • Koučování jak ochránit svoje děti před ničivým vlivem toxického prostředí, manipulací a destruktivní podmínečnou “láskou” narcisty.
  • Koučování jak vychovávat děti, jejichž otcem či matkou je patologický narcista a emocionální manipulátor.
  • Koučování při odchodu nebo rozvodu a příprava na narcistickou bouři, manipulaci, přesvědčování o změně a jak odolat falešným budoucím slibům.
  • Koučování a osvojení si „Sleduj, ale nevstřebávej“ techniky k oddělení se od narcisty emocionálně a uchránění psychického a emocionálního zdraví.
  • Koučování a terapie uzdravení kodependence, vědomých i nevědomých traumat ať už z dětství nebo jako následek narcistického zneužívání.
  • A mnoho dalšího..
95
14
37
30
56