NLP KOUČINK

Každý člověk je od svého narození formován a ovlivňován vnějšími podněty, jako jsou lidé, okolnosti, prostředí, zkušenosti a mnoho dalšího. Některé v nás vybudovaly schopnosti a přesvědčení, které nám v našem životě pomáhají, jiné nás naopak limitují. Může jít o různá falešná přesvědčení, strachy, naučené vzorce chování a myšlení, které pak přebírají vládu nad naší schopností naplno rozvinout a využít náš potenciál nebo nás blokují v dílčích věcech mimo naši komfortní zónu.

Koučování NLP (neurolingvistické programování) je soubor koučovacích technik, které nám pomáhá porozumět tomu, jak si utváříme svůj vlastní vnitřní svět. Jak přemýšlíme, jak vnímáme sebe a ostatní, jak se učíme a jak naše zkušenosti ovlivňují naše myšlení, jednání a rozhodování. NLP vychází z neurovědy, tedy studie o tom jak funguje a pracuje náš mozek a pojí prvky koučování a terapie do jedinečné transformační zkušenosti každého klienta.

Zjednodušeně o tom jak funguje naše mysl:
Náš mozek vnímá okolní svět pomocí našich 5 smyslů. V jednom okamžiku jsme schopni vědomě přijmout jen určité množství informací v rozmezí přibližně od dvou do šesti. Podvědomě ale vnímáme téměř vše, co se okolo nás děje a to vše si pak ukládáme právě do našeho podvědomí či dokonce nevědomí. A paradoxně jsme nejvíce ovlivňováni a formování ne z našeho vědomí, ale právě z našeho podvědomí či nevědomí.
V našem mozku si pomocí zkušeností, zážitků a opakování vytváříme velice silné tzv. neuronové cesty, díky kterým pak v našem životě jednáme a přemýšlíme automaticky. NLP koučování pomáhá tyto neuronové cesty posilovat v případě pozitivních a prospěšných návyků, myšlení, chování atd. nebo naopak některé tyto neuronové cesty cíleně rušit a utvářet nové, jedná-li se o nežádoucí myšlení, limitující přesvědčení, různé strachy a zlozvyky.

NLP koučování je komplexní s využitelností ve všech oblastech života včetně osobního rozvoje, duševního zdraví, komunikace s lidmi, vztahů, v byznysu…

11
2
3
2
2