Petr Kinkor, profesionální kouč a expert na narcismus

O MNĚ

Již více než 10 let se věnuji koučování v osobním, profesním i partnerském životě. Koučování je pro mě proces celoživotního vzdělávání a učení se, jak pomoci svým klientům poznat sami sebe, uvolnit a rozvinout svůj potenciál a být tím nejlepším vyjádřením sebe samých.
Moje zaujetí pro narcismus, kodependenci a emocionální zdraví pramení z vlastní zkušenosti. Tato zkušenost byla mezníkem, kdy jsem začal rozpoznávat a identifikovat tyto toxické vzorce chování, a to nejen v partnerských, ale i v běžných mezilidských vztazích. Až pozdější intenzivní studium a odborné vzdělání však vneslo pravé porozumění do komplexnosti a dynamiky takových vztahů a vnitřního naprogramování jak narcisty, tak i oběti narcistického zneužívání. Nyní mě můžete poznat také přes můj YouTube kanál, jehož úkolem je sloužit široké veřejnosti a vzdělávat v tématech narcismu, kodependence, sebelásky, vztahů, duševního zdraví a mnoha dalšího.

POSLÁNÍ

Mojí vášní a posláním je pomoci zejména obětem narcistického zneužívání ukázat pravdu o lži, kterou narcismus je a jakou roli hraje v jejich životě. Především pak svým klientům pomoci skrze specifické koučování a terapii odhalit a uzdravit ukrytá, často nevědomá traumata z dětství. Tato traumata jsou mnohdy totiž základním kamenem toho, proč je potom člověk nejen podvědomě přitahován k toxickým lidem, ale proč často nevidí svoji vlastní hodnotu a neustále o sobě a svém psychickém zdraví pochybuje. Na taková traumata se v průběhu života navazují v přímé souvislosti další traumatické zážitky a zkušenosti, které výrazně poškozují psychické a také fyzické zdraví člověka. Taktéž lidem nedovolují zažít vnitřní sebelásku, pečovat o sebe a neodvozovat svojí hodnotu od druhých, ale čistě ze skutečnosti, že sami existují a že jsou tím nejlepším vyjádřením sebe samých.
Znovunalezení nebo prvotní objevení vnitřní sebelásky a zdravé emocionální stability je zjednodušeně procesem boření lží o sobě samých, poznáním odkud a od koho jsme tyto lži přijali za své a odvaze čelit někdy nepříjemné a bolestivé pravdě o naší minulosti, našich rozhodnutích, našem jednání i naší současné situaci.
Cesta uzdravení se z kodependence, narcistického zneužívání a vědomých i nevědomých traumat začíná rozhodnutím změnit svůj život a vydat se na cestu stát se tím, kým jsme měli být. Svými materiály, video podklady a svojí prací vám chci pomoci takové rozhodnutí udělat. Z celého svého srdce a přesvědčení totiž věřím, že to je to nejlepší rozhodnutí, jaké můžete v životě udělat ať už čistě pro sebe nebo také pro vaše děti. Na této cestě vás rád budu provázet a pomohu vám svými zkušenostmi, znalostmi, svým koučováním a také empatickým, zároveň přímým a otevřeným přístupem.

Nikdy není pozdě začít být tím, kým jste měli být.

George Eliot

29
5
12
13
8