POČÍTAJÍ SE ČINY, NIKOLIV SLOVA
17. 4. 2020, Petr Kinkor

V běžných zdravých vztazích, ať už jde o partnerský nebo přátelský vztah, je zcela normální a přirozené, že se můžete spolehnout na sliby a věci, které vám druhý říká. Je to tím, že je vybudovaná důvěra a čas prověřil, že není důvod k pochybnostem. Ne nadarmo se říká, že vybudovat důvěru trvá roky a zničit ji i třeba jen okamžik. Pokud někdo vaši důvěru opakovaně zklame a přesto mu při další příležitosti uvěříte, vystavujete se do skutečnosti, která nemá nic společného s tím, zda jste milosrdní, zda dokážete odpustit či chcete nebo nechcete druhému důvěřovat, ale spíše s nerozvážností a neuvážeností vlastní zkušenosti. Přirozenou vlastností moudrých lidí je schopnost, že se dokáží poučit z vlastních chyb a neopakují je. S důvěrou je dobré se naučit zacházet rozvážně. Nikdo si nemůže nárokovat něčí důvěru, pokud dotyčného zklamal a obzvláště pokud se tomu dělo opakovaně. A není ani ničí povinností opětovně důvěru dát z jakéhokoliv důvodu, třeba jako emočního nátlaku, odkazováním se na předešlé věci nebo vyvoláváním pocitu viny. Znovuzískání důvěry je procesem, který se potvrzuje činy a nikoliv už slovy. Nešťastnou skutečností většiny obětí narcistického zneužívání je pak to, že se mnohdy spokojí jen se slovy, protože jsou to právě ta slova, která vždy chtěli slyšet.

Účelová slova, která nic nestojí

Obrovskou zbraní každého narcisty, ať už je to muž či žena, ve vztahu nebo pokud se partnera do vztahu snaží znovu získat, je jeho schopnost slíbit a říci cokoliv, co mu pomůže tohoto cíle dosáhnout. Narcisté vyznávají machiavelistický přístup, kterým je “účel světí prostředky.” Tato filosofie je celý jejich život provázela a naučila je, že lhaní, manipulace a falešné sliby jsou mocnou zbraní k dosahování jejich cílů a to z jednoho prostého důvodu. Slova nic nestojí, jsou ohebná a všelijaké okolnosti mohou původní slova ovlivnit.

Kupování času pomocí slov a slibů

Ve chvíli kdy partnera narcista láká všemožnými sliby a zrcadlením jeho potřeb zpátky nebo tak činí při jeho omluvách ve vztahu, je si vědom, že se k jeho slovům a slibům bude jeho partner v budoucnu vracet. Nicméně v tu chvíli to narcista neřeší, protože se spoléhá na svoji schopnost v budoucnu přikrývat jednu lež druhou lží, jeden slib jiným slibem a nebo na různé komunikační a manipulativní strategie. Pravdou je, že všemi sliby, ujištěními a zrcadlením potřeb si narcista kupuje čas, pokud se mu podaří partnera přesvědčit. Tento čas mu zajistí využít další nástroje, kterými může mezitím svoji oběť ještě více získat pod svoji kontrolu a také zanechat danou skutečnost v minulosti, ke které se partner už jen těžko může vracet, protože je zametená pod kobercem. To je ovšem skutečnost, kterou si v ten moment zneužívaný partner neuvědomuje, protože v tu chvíli cítí tzv. falešný syndrom moci. Tedy falešné přesvědčení, že má navrch, že je vše v jeho rukách a na jeho rozhodnutí, protože je to právě jeho narcistický partner, který překročil hranice a lidově řečeno teď musí sekat latinu. To je ovšem mylná představa neboť narcista svoji oběť dokonale zná a ví přesně, co říct a na co bude jeho partner slyšet. Zároveň také ví, že pokud se mu partnera podaří přesvědčit, tak se mu znovu emocionálně odevzdá a on nad ním znovu získá kontrolu.
Ve vztahu s narcistou nebo člověkem, u kterého máte podezření, že je narcista, je potřeba se naučit jedno důležité pravidlo. Jsou to pouze činy, které se počítají, nejsou to slova. Příliš mnoho lidí často uvěří pouze slovům a činí rozhodnutí založená na něčem, co pro narcisty neznamená vůbec nic. Jejich slova jsou pouze nástrojem, nikoliv odrazem jejich charakteru či závazkem k jejich dodržení.

2
4
6
2
3